4 فعالیت اصلی در دیجیتال مارکتینگ

فعالیت های اصلی و با اهمیت در دیجیتال مارکتینگ

/post-114

دیجیتال مارکتینگ به تمام عملیات بازاریابی گفته می‌شود که از طریق رسانه‌ها و ابزارهای دیجیتال انجام می‌شود.