Apple

بزرگان کارآفرین تاریخ 1. استیو جابز (Steve Jobs) بنیانگذار Apple:

/post-69

“معیاری برای تعیین کیفیت باشید. اغلب افراد عادت ندارند عالی باشند ولی شما می توانید بهترین باشید.”