Word Of Mouth Marketing

بازاریابی دهان به دهان ، تاریخچه ومزایای آن

/post-127

 WOMM یا Word Of Mouth Marketing به طور کلی یعنی تأثیرگذاری فعال و برانگیختن طبیعی گفت‌وگوهای حول یک برند، سازمان، محصول یا رویداد.